Практичен и надежден помощник за

Споделяме дългогодишния си опит и знания, за да помогнем на компании да се справят с техните специфични вътрешни казуси.

Казвам се Калоян Георгиев и съм с над 27-години опит в продажбите и управлението

През последните 17 години заемах висши ръководни постове в различни компании и предприятия. През последните ми 20 години от кариерата ми, преминах от “Fast-Moving” бизнеса към инженеринговия бранш и създадох един сериозен набор от инженерни познания. Това ме направи изключително запознат с много различни отрасли в индустрията и ме научи да обръщам внимание дори и на най-малките детайли.

Услуги

С какво мога да Ви помогна ?

Много системи за публикуване и редактори на Уеб страници използват Lorem Ipsum като примерен текстов модел "по подразбиране", поради което при търсене.

Човешки ресурси

Този тип услуга обикновено оказва силна подкрепа във вземането на непопулярни решения в една компания. Извършваният от мен одит, дава възможност за един много кратък срок да се стигне до същината на конфликт или несъответствие във фирмата. Представяйки независима и безпристрастна оценка на ситуацията, аз подсказвам в предписанията си адекватните решения за подобни деликатни ситуации.

Продажбен акселератор

Освен осезаема подкрепа във вземането на комплексни, сложни и трудни решения, ще придобиете една независима и безпристрастна гледна точка по отношение на бизнес казус. Ще подкрепя авторитета на мениджмънта и всички управляващи. Ще се разтоварят голяма част от решенията и ще ви дам готови sales решения, които директно да приложите.

Мениджмънт на промяната

Ще придобиете една независима и безпристрастна гледна точка по отношение на бизнес казуса Ви и ще получите осезаема подкрепа в прилагането на мениджмънта на промяната. Вашия авторитет като управляващи ще бъде подкрепен в прилагането дори и на непопулярни мерки, независимо от посоката, към която се стремите.

Процес на работа

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Стъпка 1

Свързвате се с мен и уговарям ден и час за нашата среща.

Стъпка 2

Провеждане на първоначална среща, на която се запознавам с казуса Ви и заедно уточняваме параметрите на услугата.

Стъпка 3

По необходимост 1 или повече допълнителни срещи и с други представители на фирмата-възложител, които имат пряко отношение към проекта.

Стъпка 4

Изготвяне на предложение от моя страна, включващо договор и приложение с описание на параметрите на услугата.

Стъпка 5

След подписване - работа, съгласно изготвения график, при необходимост с междинни доклади.

Стъпка 6

След приключване на договорения срок, представяне на доклад, включващ анализ и препоръки за бъдещи действия, както и евентуална програма за последващ мониторинг на изпълнението.

Услуги

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Фирма “Prostream Group” - България

Рамка на проекта:

  • Пълен одит на човешките ресурси
  • Анализ и оптимизация на бизнес процесите.

Основна дейност: Инженерингова компания с над 20 годишен опит в областта на екологични инфраструктурни проекти. Компанията предлага комплексни решения за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, помпени станции, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, доставка и монтаж на оборудване, изграждане на електроинсталации, SCADA системи, както и дистанционно управление на промишлени обекти.

Компания “PypeSystem” - България

Рамка на проекта:

  • Анализ на търговската дейност на фирмата от създаването й до момента.
  • Създаване на търговска стратегия, съобразена с актуалните условия на пазара, в предварително зададени бюджетни параметри.

Основна дейност: Пайп Систем е строително-инженерингова фирма, която предлага богата гама от услуги, свързани с реализацията на различни по вид строителни проекти - търговски комплекси, хотели, административни, жилищни и индустриални сгради и други. Компанията има над 15-годишна история на пазара, изпълнила е над 500 обекта.

Фирма “Inovativa” - България

Рамка на проекта:

  • Съставяне на бизнес план и участие в изграждането на фирмената организация
  • Изготвяне на продажбена стратегия за развитие на Българския пазар
  • Изготвяне на продажбена стратегия за Европейския пазар на иновативния елемент от SmartHome - BodyDryer

Основна дейност: Иноватива предлага проектиране и изграждане на клауд базирани системи тип “SmartHome” за автоматизация на сгради - частни домове, обществени сгради и индустриални обекти.

Често задавани въпроси

Прочетете отговорите на най-често задавани въпроси

Advest предоставя комплексни, независими и прагматични решения в областта на продажбите, човешките ресурси и управлението на бизнес
процеси.

Advest ще даде един независим и безпристрастен анализ на процесите в компанията Ви, както и ще създаде план (стратегия) за бъдещи действия. При необходимост Advest ще участва в имплементирането на някои от планираните дейности.

Въз основа на закона за защита на класифицираната информация, при сключването на договор, се подписва споразумение за конфиденциалност на данни, с което Advest гарантира защитата на вашите данни.

Провеждаме една или поредица от срещи и при постигане на споразумение за започване на проекта, подписваме договор със указани всички условия на изпълнение.

Малки и средни компании, с персонал не повече от 300 души. Advest работи най-успешно с търговски, производствени и инженерингови компании.
Услугите са строго индивидуални от всеки проект и варират от 1 месец до няколко месеца, като при необходимост от продължение, се подписва нов договор за последващ мониторинг на изпълнението.

Не, но при необходимост от задълбочен финансов анализ на определен проект, Advest работи с партньори международно сертифицирани одитори. 

Разбира се. Advest е юридическо дружество регистрирано по ДДС и издава фактури с ДДС.