Често задавани въпроси

Прочетете отговорите на най-често задавани въпроси

Advest предоставя комплексни, независими и прагматични решения в областта на продажбите, човешките ресурси и управлението на бизнес
процеси.

Advest ще даде един независим и безпристрастен анализ на процесите в компанията Ви, както и ще създаде план (стратегия) за бъдещи действия. При необходимост Advest ще участва в имплементирането на някои от планираните дейности.

Въз основа на закона за защита на класифицираната информация, при сключването на договор, се подписва споразумение за конфиденциалност на данни, с което Advest гарантира защитата на вашите данни.

Провеждаме една или поредица от срещи и при постигане на споразумение за започване на проекта, подписваме договор със указани всички условия на изпълнение.

Малки и средни компании, с персонал не повече от 300 души. Advest работи най-успешно с търговски, производствени и инженерингови компании.
Услугите са строго индивидуални от всеки проект и варират от 1 месец до няколко месеца, като при необходимост от продължение, се подписва нов договор за последващ мониторинг на изпълнението.

Не, но при необходимост от задълбочен финансов анализ на определен проект, Advest работи с партньори международно сертифицирани одитори. 

Разбира се. Advest е юридическо дружество регистрирано по ДДС и издава фактури с ДДС.