Проекти

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Фирма “Prostream Group” - България

Рамка на проекта:

  • Пълен одит на човешките ресурси
  • Анализ и оптимизация на бизнес процесите.

Основна дейност: Инженерингова компания с над 20 годишен опит в областта на екологични инфраструктурни проекти. Компанията предлага комплексни решения за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, помпени станции, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, доставка и монтаж на оборудване, изграждане на електроинсталации, SCADA системи, както и дистанционно управление на промишлени обекти.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

Компания “PypeSystem” - България

Рамка на проекта:

  • Анализ на търговската дейност на фирмата от създаването й до момента.
  • Създаване на търговска стратегия, съобразена с актуалните условия на пазара, в предварително зададени бюджетни параметри.

Основна дейност: Пайп Систем е строително-инженерингова фирма, която предлага богата гама от услуги, свързани с реализацията на различни по вид строителни проекти - търговски комплекси, хотели, административни, жилищни и индустриални сгради и други. Компанията има над 15-годишна история на пазара, изпълнила е над 500 обекта.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

Фирма “Inovativa” - България

Рамка на проекта:

  • Съставяне на бизнес план и участие в изграждането на фирмената организация
  • Изготвяне на продажбена стратегия за развитие на Българския пазар
  • Изготвяне на продажбена стратегия за Европейския пазар на иновативния елемент от SmartHome - BodyDryer

Основна дейност: Иноватива предлага проектиране и изграждане на клауд базирани системи тип “SmartHome” за автоматизация на сгради - частни домове, обществени сгради и индустриални обекти.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика