Услуга - Продажбен акселератор

Продажбите - двигателя на всеки бизнес

Advest анализира Вашия продажбен процес и предлага резултатна продажбена стратегия. Опитът ми е фокусиран изключително върху фирми от индустриалния сектор и инженеринговите услуги.

*Въз основа на закона за защита на класифицираната информация, Advest гарантира, че всякаква бизнес информация споделена на срещи или в процеса на работа ще бъде съхранена и е обект на строга конфиденциалност.

27 години опит - 7 години бързооборотни стоки, 20 години -инженерингов бизнес

Над 40 договорени международни представителства в България.

17 години на управленски позиции

Определяне на казуса

Решението е по-близо, отколкото си мислите

Освен осезаема подкрепа във вземането на комплексни или дори непопулярни решения, ще получите една независима и безпристрастна гледна точка по отношение на вашия бизнес казус. Ще бъде подкрепен авторитета на мениджмънта в компанията и всички участващи в промените. Ще бъде балансирана отговорността за взетите решения с цел по-бърз и ефективен резултат.

 • Бизнесът Ви вече съществува от 5-10 години. Извървели сте пик в продажбите, но от известно време имате спад или пазара ви притиска да направите стратегически промени и е време да решите кои.
 • Често стартиращите фирма имат нужда от външна гледна точка по стратегически въпроси, най-вече поради липса на практика или работещи процеси.

Процес

Какво представлява “Продажбен акселератор”?

Методът ми на работа следва логиката на класическия одит.

Започвам с интервюта, срещи и разговори със служители както индивидуално, така и групово.

Следва анализ и съставяне на списък от конкретни мерки, решения и процеси. В Продажбения процес активно участвам и анализирам:

Накрая следват описателни препоръки как тези решения и процеси да бъдат преведени в реално действие.

С цел моята работа да бъде максимално полезна и близка да практиката на Вашата компания, метода предполага не само интервюиране на служителите, но и:

Посещение на обекти

Участие в срещи с клиенти

Пряко участие в търговския процес

Провеждане или участие в обучителни семинари или срещи с отношение на квалификацията на специфични мениджърски умения.

Тайната съставка

Какво прави метода ми на работа толкова практичен?

През 27-годишния ми опит в бизнеса имах честта и привилегията не просто да работя със световни компании, но и да срещам забележителни мениджъри и предприемачи, от които получих безценни, невероятни уроци за това как се постига успех в бизнеса. Горд съм да споделя, че значителна част от този опит, е придобит по трудния начин, а именно от практическия опит. През тези години имах както спечелени, така и значителен брой загубени битки, които ме изградиха като вземащ адекватни решения мениджър. До голяма степен именно неуспехите са ми дали силата и самочувствието, че трябва винаги да бъда земен човек, здраво стъпил на земята, да бъда готов за всякакви сценарии и да преследвам целите си докрай, независимо от резултата.

Калоян Георгиев

Знания

3 ценни урока, които научих от 27-годишния си опит

1

Стъпка 2

Често в мениджмънта на компании, изградили успешна продажбена стратегия, се стига до ситуация да потърсят външни идеи за бъдещия растеж на компанията.

2

Стъпка 1

С един адекватен продажбен анализ може да бъде стартиран продукт от абсолютната нула и до лидерска позиция на пазара за по-малко от 3 години.

3

Стъпка 3

Няма такова нещо, като безусловен и вечен пазарен лидер. Борбата за лидерство е ежедневна задача на мениджмънта, съчетаваща упоритост, ноу хау, въображение и визионерство.

Процес на работа

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Стъпка 1

Свързвате се с мен и уговарям ден и час за нашата среща.

Стъпка 2

Провеждане на първоначална среща, на която се запознавам с казуса Ви и заедно уточняваме параметрите на услугата.

Стъпка 3

По необходимост 1 или повече допълнителни срещи и с други представители на фирмата-възложител, които имат пряко отношение към проекта.

Стъпка 4

Изготвяне на предложение от моя страна, включващо договор и приложение с описание на параметрите на услугата.

Стъпка 5

След подписване - работа, съгласно изготвения график, при необходимост с междинни доклади.

Стъпка 6

След приключване на договорения срок, представяне на доклад, включващ анализ и препоръки за бъдещи действия, както и евентуална програма за последващ мониторинг на изпълнението.

Проекти: 2017-2019

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Фирма “Prostream Group” - България

Рамка на проекта:

 • Пълен одит на човешките ресурси
 • Анализ и оптимизация на бизнес процесите.

Основна дейност: Инженерингова компания с над 20 годишен опит в областта на екологични инфраструктурни проекти. Компанията предлага комплексни решения за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, помпени станции, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, доставка и монтаж на оборудване, изграждане на електроинсталации, SCADA системи, както и дистанционно управление на промишлени обекти.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

Компания “PypeSystem” - България

Рамка на проекта:

 • Анализ на търговската дейност на фирмата от създаването й до момента.
 • Създаване на търговска стратегия, съобразена с актуалните условия на пазара, в предварително зададени бюджетни параметри.

Основна дейност: Пайп Систем е строително-инженерингова фирма, която предлага богата гама от услуги, свързани с реализацията на различни по вид строителни проекти - търговски комплекси, хотели, административни, жилищни и индустриални сгради и други. Компанията има над 15-годишна история на пазара, изпълнила е над 500 обекта.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

Фирма “Inovativa” - България

Рамка на проекта:

 • Съставяне на бизнес план и участие в изграждането на фирмената организация
 • Изготвяне на продажбена стратегия за развитие на Българския пазар
 • Изготвяне на продажбена стратегия за Европейския пазар на иновативния елемент от SmartHome - BodyDryer

Основна дейност: Иноватива предлага проектиране и изграждане на клауд базирани системи тип “SmartHome” за автоматизация на сгради - частни домове, обществени сгради и индустриални обекти.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

След приключванa

Възможни са следните 3 сценария

В зависимост от особеностите на проекта и резултата са възможни няколко сценарии, като например:

 • Вие използвате дадените идеи и препоръки като решения, но възлагате на Адвест - периодичен мониторинг на промените, който може да бъде договорен с различна продължителност и обхват
 • След предоставянето на доклада с препоръки, вие самостоятелно използвате предоставените идеи и препоръки
 • При необходимост от продължително пряко участие на Адвест в някакъв процес е възможно на нов договор с нови параметри и отговорности.

Време е да повярвате, че в продажбите можете и повече!

Нека поговорим и да обсъдим как мога да съм полезен на Вашата компания.