Услуга - Управление - “Мениджмънт на промяната”

Управлявайте компанията си смело, разумно и целенасочено!

Advest е отличен съветник по отношение на бизнес развитието, управление на качеството и реорганизирането. Всичко това е съобразено с етапа, в който се намира компанията Ви.

*Въз основа на закона за защита на класифицираната информация, Advest гарантира, че всякаква бизнес информация споделена на срещи или в процеса на работа ще бъде съхранена и е обект на строга конфиденциалност.

6 години опит като изпълнителен директор в условията на управление на кризи

Управлявани търговски и производствени компании от 3 до над 300 служители.

17 години на виши управленски позиции

Как ще помогне на вашия бизнес?

Запознайте се с “Мениджмънт на промяната” в действие.

Ще придобиете една независима и безпристрастна гледна точка по отношение на бизнес казуса Ви и ще получите осезаема подкрепа в прилагането на мениджмънта на промяната. Вашия авторитет като управляващи ще бъде подкрепен в прилагането дори и на непопулярни мерки, независимо от посоката към която се стремите.

 • Млади и стартиращи компании

При напълно стартиращ бизнес, не е достатъчен само формално написания бизнес план, а яснота за организацията на бизнеса в първите етапи на изграждане. Много е важно да бъдат създадени добре работещи вътрешни правила и да не се подценява управлението на качеството. Освен това, трябва управлението на ресурсите да бъде съобразено с конкретните необходимости при минимален финансов риск.

 • Подготовка за бъдещ растеж:

Успешните компании се радват на просперитет и финансово здраве. Нещо повече, пазарът подсказва, че възможностите за бъдещ растеж са много добри, и трябва да се планира преминаването на целия бизнес на едно по-високо ниво. Компанията трябва да подреди по възможно най-добрия начин новите позиции и структури, които ще се открият, за да се радва на един дългосрочен и стабилен растеж.

 • Успешно оцеляване в неблагоприятни бизнес условия:

Много често в такива ситуации решенията, които трябва да се вземат са непопулярни, и трябва да бъдат категорични, за да доведат до желания резултат. Топ мениджмънта е изправен пред предизвикателството да запази бизнеса жизнен с цената на редуциране на всички видове ресурси. Необходима е подкрепа, както в изготвяне на оздравителните планове, така и в тяхното прилагане.

Процес

Какво представлява “Мениджмънт на промяната”

Процеса на работа е пряко свързан с крайната цел на собственика на бизнеса. Решенията са категорични и в много случаи болезнени, базирани на “черно-бял” и много откровен анализ на ситуацията. Според казуса, извършвам следните действия:

Advest прави задълбочен “SWOT” анализ към настоящия момент.

След това се прави задълбочен анализ на човешките ресурси с акцент на индивидуалния потенциал за промяна у всеки.

След това се изготвя: стартов бизнес план, план за развитие или оздравителен план на компанията, в зависимост от положението, в което се намира фирмата Ви.

При необходимост и одобрение от възложителя, Advest участва съвместно със Вас в изпълнението на планираните мерки от началния период на промяната.

Знания

Какво прави метода ми на работа толкова практичен?

През 27-годишния ми опит в бизнеса имах честта и привилегията не просто да работя със световни компании, но и да срещам забележителни мениджъри и предприемачи, от които получих безценни, невероятни уроци за това как се постига успех в бизнеса. Горд съм да споделя, че значителна част от този опит, е придобит по трудния начин, а именно от практическия опит. През тези години имах както спечелени, така и значителен брой загубени битки, които ме изградиха като вземащ адекватни решения мениджър. До голяма степен именно неуспехите са ми дали силата и самочувствието, че трябва винаги да бъда земен човек, здраво стъпил на земята, да бъда готов за всякакви сценарии и да преследвам целите си докрай, независимо от резултата.

Калоян Георгиев

3 ценни урока

3 правила за поведение при криза, които научих от 27-годишния си опит

1

Стъпка 2

Затвори очите и ушите си за кризата в глобален аспект. Не чети масови медии. Фокусирай се върху спасението на твоята фирма и твоя бизнес. Никога не генерализирай, винаги действай в твоя обхват.

2

Стъпка 1

Независимо от случващото се, търси всеки ден добрата новина, колкото и да е незначителна и я споделяй в максимален размер. Бъди винаги пръв носител на добрите новини.

3

Стъпка 3

Всяка криза има край!

Процес на работа

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Стъпка 1

Свързвате се с мен и уговарям ден и час за нашата среща.

Стъпка 2

Провеждане на първоначална среща, на която се запознавам с казуса Ви и заедно уточняваме параметрите на услугата.

Стъпка 3

По необходимост 1 или повече допълнителни срещи и с други представители на фирмата-възложител, които имат пряко отношение към проекта.

Стъпка 4

Изготвяне на предложение от моя страна, включващо договор и приложение с описание на параметрите на услугата.

Стъпка 5

След подписване - работа, съгласно изготвения график, при необходимост с междинни доклади.

Стъпка 6

След приключване на договорения срок, представяне на доклад, включващ анализ и препоръки за бъдещи действия, както и евентуална програма за последващ мониторинг на изпълнението.

Проекти

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Фирма “Prostream Group” - България

Рамка на проекта:

 • Пълен одит на човешките ресурси
 • Анализ и оптимизация на бизнес процесите.

Основна дейност: Инженерингова компания с над 20 годишен опит в областта на екологични инфраструктурни проекти. Компанията предлага комплексни решения за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, помпени станции, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, доставка и монтаж на оборудване, изграждане на електроинсталации, SCADA системи, както и дистанционно управление на промишлени обекти.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

Компания “PypeSystem” - България

Рамка на проекта:

 • Анализ на търговската дейност на фирмата от създаването й до момента.
 • Създаване на търговска стратегия, съобразена с актуалните условия на пазара, в предварително зададени бюджетни параметри.

Основна дейност: Пайп Систем е строително-инженерингова фирма, която предлага богата гама от услуги, свързани с реализацията на различни по вид строителни проекти - търговски комплекси, хотели, административни, жилищни и индустриални сгради и други. Компанията има над 15-годишна история на пазара, изпълнила е над 500 обекта.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

Фирма “Inovativa” - България

Рамка на проекта:

 • Съставяне на бизнес план и участие в изграждането на фирмената организация
 • Изготвяне на продажбена стратегия за развитие на Българския пазар
 • Изготвяне на продажбена стратегия за Европейския пазар на иновативния елемент от SmartHome - BodyDryer

Основна дейност: Иноватива предлага проектиране и изграждане на клауд базирани системи тип “SmartHome” за автоматизация на сгради - частни домове, обществени сгради и индустриални обекти.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

След приключване

Какво следва след услугата?

В зависимост от особеностите на проекта и резултата са възможни няколко сценарии, като например:

 • Вие използвате дадените идеи и препоръки като решения, но възлагате на Адвест - периодичен мониторинг на промените, който може да бъде договорен с различна продължителност и обхват
 • След предоставянето на доклада с препоръки, вие самостоятелно използвате предоставените идеи и препоръки
 • При необходимост от продължително пряко участие на Адвест в някакъв процес е възможно на нов договор с нови параметри и отговорности.

Промените са неизбежна част от историята на всеки бизнес

Мениджъра е този, който е генератора на промените и, който преодолява всички съпротивления по пътя на тяхното осъществяване.